Anwalt im Büro

CENTRUM TECHNOLOGII

PROJEKTOWANIE, KONSULTING I DORADZTWO TECHNICZNE

mgr inż. Krzysztof Karol Grymuza

 

» Projekty technologiczne

Projektową dokumentację technologiczną wykonujemy ze szczególną starannością. Na bieżąco wymieniamy się informacjami i rysunkami z pozostałymi uczestnikami procesu projektowania. Jakość naszych projektów potwierdzają referencje otrzymane od zadowolonych Klientów.

 

» Co zawiera dokumentacja?

✔ Opisy z bilansami energii elektrycznej, gazowej, wody i ścieków.

✔ Rysunki z doborem i rozmieszczeniem urządzeń wraz z wyposażeniem.

✔ Rozmieszczenie gniazd elektrycznych, skrzynek przyłączeniowych, punktów przyłączenia innych niezbędnych instalacji.

✔ Wykaz pomieszczeń z uwzględnieniem ich powierzchni, wysokości, temperatury, krotności wymiany godzinowej powietrza, eksploatacyjnego natężenia oświetlenia i typu pomieszczenia pracy.

✔Wymagane uzgodnienia rzeczoznawców ds. bhp i ergonomii, ppoż. i ds. higieniczno-sanitarnych.

 

Anwalt im Büro Anwalt im Büro Anwalt im Büro